"Mając na uwadze: konieczność dokonania istotnych ograniczeń w polityce inwestycyjnej ze względu na ograniczone zasoby finansowe, spadające ceny węgla oraz nadpodaż węgla energetycznego, zarząd spółki stwierdził konieczność przeprowadzenia testu dla zakładów produkujących węgiel w JSW. W wyniku przeprowadzonego testu zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku zakładu JSW - Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w wysokości 211,2 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Dokonany odpis znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym grupy kapitałowej JSW za pierwsze półrocze 2015 roku, podano także. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej