Rekomendację dla Energi podniesiono do "kupuj" z "trzymaj" z ceną docelową 19 zł.

Rekomendację dla PGE podniesiono do "kupuj" z "trzymaj" z ceną docelową 15 zł.

Broker podniósł rekomendację CEZ do "trzymaj" ze "sprzedaj" z ceną docelową 75,36 zł (485,2 CZK).

Rekomendację dla ZE PAK podniesiono do "trzymaj" ze "sprzedaj" z ceną docelową 14,7 zł.

Podtrzymano rekomendację "kupuj" dla Enei z ceną docelową na poziomie 15,8 zł.

Rekomendację dla Polenergii podtrzymano na poziomie "kupuj" z ceną docelową 36,9 zł.

Podtrzymano rekomendację "trzymaj" dla Taurona z ceną docelową na poziomie 3,41 zł.

"W bieżącym środowisku preferujemy spółki mające perspektywę relatywnie wysokich dywidend oraz te o największym potencjale wzrostu przychodów i wyników w kolejnych latach" - podkreślono w raporcie