Tomasz Wojak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”, zwraca uwagę na fakt, że w branżach związanych z usługami olbrzymie koszty „ozusowania” zleceń zostaną przerzucone na klientów tych branż, co z kolei będzie skutkować spadkiem zamówień na usługi.