"Zarząd Giełdy postanawia:  wprowadzić z dniem 13 października 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki InPostS.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINPST00012":

a) 10 000 000 akcji serii A,

b) 916 122 akcje serii B,

c) 353 878 akcji serii C,

d) 288 000 akcji serii D" - czytamy w komunikacie.

Grupa Integer.pl z sukcesem uplasowała w ramach pierwszej oferty publicznej akcje swojej pocztowo-logistycznej spółki InPost, pozyskując ze sprzedaży akcji 121,356 mln zł. Pozyskane środki Integer.pl przeznaczy na dalszy rozwój działalności paczkomatowej. 

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.