Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Sygnity

Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona na 40,55 mln netto zł za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97 mln brutto zł z prawem opcji), podała spółka. >>>>

Tauron

Akcjonariusze Taurona zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 listopada, o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C, wynika z projektów uchwał na walne. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. >>>>

Ghelamco

Ghelamco zdecydowało o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji serii PPD emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę II programu publicznych emisji obligacji, zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, podała spółka. >>>>

Buwog AG

Buwog AG wypłaci 0,69 euro na akcję dywidendy za rok finansowy 2014/2015, podała spółka. >>>>

Adiuvo Investments, Airway Medix

Airway Medix - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła 5-letnią umowę dystrybucyjną z NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei), podało Adiuvo. Wartość przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3 mln zł. >>>>

Comp

Obligacje serii I/2015 Comp, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł, zadebiutują w czwartek, 15 października, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda. Dzień ostatniego notowania wyznaczono na 18 czerwca 2020 r., jednostkę obrotu - na 1 szt., jednostkę obligatoryjną - na 100 szt., czytamy w komunikacie.

i2 Development

i2 Development, deweloper który w III kwartale zapowiedział publiczną emisję akcji i wejście na GPW, po dwóch tygodniach od rozpoczęcia sprzedaży w ramach inwestycji realizowanej u zbiegu ulic Ptasiej i Podwórcowej we Wrocławiu sprzedał 3/4 z 72 lokali, podała spółka. „'Przy Ptasiej' powstaje na przedmieściu Odrzańskim obok dwóch innych inwestycji i2 Development - 'Pomorskiej 44' oraz 'Kaszubskiej 9'. Deweloper niebawem odda do użytku przyszłych mieszkańców oba budynki - niemal wszystkie lokale zostały już wyprzedane. Na duże zainteresowanie mieszkaniami wrocławskiego dewelopera wpływ ma atrakcyjna lokalizacja nieruchomości oraz ponadprzeciętny standard wykończenia - i2 Development pod przyszłe inwestycje wybiera tereny w centrum oraz w prestiżowych dzielnicach stolicy Dolnego Śląska" - czytamy w komunikacie.

ZUE

ZUE zainwestowała już w tym roku łącznie ponad 18 mln zł w maszyny i sprzęt spółka, poinformowała spółka. >>>>

Energa

Rada nadzorcza Energa ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju, poinformowała spółka. >>>>

Capital Service

Capital Service dokonał przydziału 1600 sztuk obligacji serii E oraz 1600 sztuk obligacji serii E1 o wartości nominalnej po 1 000 zł każda, podała spółka. "Obligacje serii E są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda " - czytamy w komunikacie. "Obligacje serii E1 są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" - podano w odrębnym komunikacie.

LPP

Rada nadzorcza LPP powołała na stanowisko nowego wiceprezesa ds. rozwoju Sławomira Łobodę, podała spółka. >>>>

OPTeam

OPTeam chce razem z funduszem Innova przejąć Polskie ePłatności (PeP) i zbudować czołowego agenta rozliczeniowego z ofertą zarówno dla handlu tradycyjnego, jak i e-commerce, poinformował prezes PeP i przewodniczący rady nadzorczej OPTeam Janusz Bober. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oddała dziś do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim będzie rocznie produkować co najmniej 550 MWh brutto energii, podała spółka. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty zamierza ukończyć raport nt. opłacalności budowy pierwszego w Unii Europejskiej zakładu gazyfikacji węgla w Kędzierzynie-Koźlu do końca roku, wynika z komunikatu Ministerstwa Skarbu Państwa. Koszt tej inwestycji to ok. 2,4 mld zł. >>>>

TFI BGŻ BNP Paribas

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. przejęcia bezpośredniej kontroli nad BGŻ Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym od Ipopema Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podał Urząd. >>>>

Vivid Games

Vivid Games oraz MGM Interactive - oddział Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (MGM) - zapowiedziały zaplanowaną na listopad premierę "Real Boxing 2 Creed", poinformował prezes Vivid Remigiusz Kościelny. >>>>

Wittchen

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Wittchen, sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, podała spółka. Spółka zapowiedziała na jutro konferencję prasową na temat planów debiutu giełdowego. >>>>

Alior Bank

Michał Hucał złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i wiceprezesa Alior Banku odpowiedzialnego za pion rozwoju, zaś do 31 grudnia br. będzie pełnił funkcję doradcy zarządu, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza powołała z dniem 14 października 2015 r. w skład zarządu banku Małgorzatę Bartler i Barbarę Smalską, powierzając im funkcje wiceprezesów zarządu. >>>>

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostal powołała dotychczasowy zarząd z Joanną Makowiecką - Gacą jako prezesem na 3-letnią kadencję, podała spółka. >>>>

Atal

Atal wyemitował 2-letnie obligacje imienne serii H o łącznej wartości nominalnej 10 mln, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone z datą wykupu do dnia 13 października 2017 roku, o rentowności 4,00% w skali roku. Obligacje zostały objęte przez pana Zbigniewa Juroszka. Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu" - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji jest finansowanie działalności emitenta wynikającej ze statutu emitenta, podano także.