"Zbyt wcześnie powiedzieć, że nie wypłacimy dywidendy za rok 2015, ale rynek oczekuje, że nie będzie żadnej wypłaty za rok 2015. Jest jednak  zbyt wcześnie, by publikować tę informację" - powiedział Jorge podczas konferencji.

"W 2014 roku były dwa rodzaje decyzji - odroczenie wypłaty, a druga niewypłacenie. Zdecydowaliśmy się nie wypłacić. Rozważamy jeden rok bez wypłaty. Nie widzimy żadnego powodu, aby nie utrzymać polityki po tym okresie" - dodał.

Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Wojciech Kwaśniak poinformował w tym tygodniu, że Komisja przygotowuje dla banków zaangażowanych w kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich indywidualne wymogi dotyczące dodatkowych buforów kapitałowych.

Wcześniej Kwaśniak informował, że nałożenie dodatkowych buforów na niektóre banki spowoduje, że część z nich nie będzie mogła wypłacić dywidendy z zysku za 2015 rok. Dodatkowe bufory będzie musiało utworzyć 10-15 banków.

Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 50% rocznego zysku netto.

Z zysku za 2014 rok bank nie wypłacił dywidendy i przeznaczył  619,5 mln zł na kapitał rezerwowy.

Całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,0%, a wskaźnik kapitału podstawowego (CET 1) 15,5% na koniec września 2015. Przy obliczaniu tych współczynników uwzględniono 50% zysku netto za I poł. 2015 r. po uzyskaniu stosownej zgody KNF.

"Bank budował dodatkowe bufory kapitałowe, żeby mieć wyższe kapitały, bo takie jest zalecenie regulatora. My oczywiście spełnimy te wymogi. Z takim poziomem wskaźnika kapitałowego nie będziemy musieli wykonywać żadnych ruchów, poza ograniczeniem wypłaty dywidendy" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho.

Prezes powiedział, że w związku z dodatkowymi wymogami kapitałowymi, bank nie planuje emisji akcji, ani zmiany strategii.

"Nie sądzimy, że będziemy musieli aktualizować strategię, która opiera się na wzroście organicznym" - podkreślił prezes.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.