Sędzia sprawozdawca Mirosław Granat podkreślał, że problemem nie jest brak samej waloryzacji kwoty wolnej. Trybunał uznał, że największym problemem jest brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej od podatku z uwzględnieniem minimum socjalnego, co wiąże się ze zdolnością ponoszenia ciężaru podatku przez osoby o najniższych dochodach.

"Wieloletnie utrzymywanie kwoty na stałym poziomie, uniezależnienie jej od sytuacji społecznej i gospodarczej państwa jest wadliwością prawa podatkowego, która jest niedopuszczalna w państwie prawnym" - powiedział sędzia sprawozdawca Mirosław Granat. Jak dodawał, zasada równowagi finansowej nie może niweczyć zasad państwa prawa.

Przepis ustalający kwotę zmniejszająca podatek traci moc z dniem 30 listopada 2016 roku. Przepisy ordynacji podatkowej zaskarżył do Trybunału przed rokiem Rzecznik Praw Obywatelskich