Agencja tłumaczy, że obniżka perspektywy wyniki z niższego oczekiwanego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucjo od 2016 r., "a także niedawno uzgodnionej akwizycji części aktywów przynoszącej straty kopalni KWK Brzeszcze".

"Negatywne skutki tych dwóch czynników mogą zostać ograniczone dzięki podniesieniu kapitału, zaproponowanemu niedawno przez rząd" - podkreśla Fitch w komunikacie.

Agencja wskazała też, że perspektywa może powrócić do stabilnej, jeśli spółka ograniczy swoje duże planowane wydatki inwestycyjne.