"W przyszłym roku spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że znaczna część prac fazy projektowej podpisanych kontraktów infrastrukturalnych przypada na rok 2016. Dlatego też intensyfikacji prac budowlanych spodziewamy się w roku 2017. Naszym zadaniem jest utrzymanie w przyszłym roku rentowności na poziomie porównywalnym do osiąganej obecnie" - napisał Blocher w komentarzu do wyników za III kw.

W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż segmentu budowlanego za 9 miesięcy tego roku była wyższa o 3,7% r/r. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w tym okresie wyniosła natomiast 1,6% r/r, podkreślono w materiale.

"Biorąc pod uwagę formułę obecnie rozstrzyganych kontraktów infrastrukturalnych, z których większość to kontrakty typu 'projektuj i buduj', większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego spodziewamy się w 2017 roku, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień" - napisał dalej prezes.

Grupa Budimex poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności, podkreślił też Blocher. Rentowność za 9 miesięcy bieżącego roku wyniosła na poziomie operacyjnym 5,3%, a na poziomie wyniku przed podatkiem 5,4% i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o odpowiednio 11,8% i 17,1%.

"Poprawa rentowności Grupy to przede wszystkim efekt wysokiej rentowności wypracowanej w segmencie budowlanym, w szczególności w trzecim kwartale. Na skutek utrzymującego się korzystnego trendu cen materiałów budowlanych oraz stałej pracy nad efektywnym zarządzaniem każdym kontraktem marże ze sprzedaży w obydwu segmentach działalności - infrastrukturalnym i budownictwa ogólnego są wyższe niż te wypracowane zarówno w zeszłym roku, jaki i w poprzednich kwartałach tego roku" - skomentował prezes.

Grupa Budimex podpisała do końca września 2015 roku kontrakty o łącznej wartości 4,8 mld zł, tj. o 30% większej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W październiku podpisała kontrakty o wartości 1,8 mld zł, w tym kontrakt na budowę odcinka drogi S7 Koszwały-Elbląg (wartość kontraktu to 1,3 mld zł).

"Czekamy na podpisanie kolejnych kontraktów o wartości około 0,5 mld zł, na które Budimex złożył najkorzystniejsze cenowo oferty. Przy założeniu, że wspomniane umowy zostaną podpisane kontraktacja Grupy Budimex w roku 2015 przekroczy 7 mld zł" - zapowiedział Blocher.

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex na koniec września 2015 wyniosła 7,4 mld zł, podczas gdy na koniec września roku poprzedniego było to 4,7 mld zł.

"Dzięki otrzymywanym zaliczkom na realizację kontraktów budowlanych oraz dynamicznej przedsprzedaży mieszkań, Grupa Budimex utrzymuje wysoki poziom pozycji gotówkowej netto. Na koniec września bieżącego roku wyniósł on 1,81 mld zł i był wyższy o 53,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - poinformował także prezes.

W IV kw. br. Budimex planuje skoncentrować się na przygotowaniu do realizacji już podpisanych kontraktów infrastrukturalnych.

"Intensywnie pracujemy nad kontraktowaniem dostaw materiałów, prac podwykonawców, jak i zatrudnianiem wykwalifikowanych inżynierów. Tylko w październiku zatrudniliśmy ponad 120 osób, a w całym roku 2015 stworzyliśmy ponad 400 nowych miejsc pracy. Obecnie Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 700 osób, przy czym wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę" - napisał Blocher.

Dodał, że spółka stale pracuje nad rozwojem działalności w segmencie energetycznym - obok rynku kolejowego jest to dla niej kluczowy obszar dywersyfikacji działalności. Inwestuje również, poprzez działalność spółki FBSerwis, w zarządzanie odpadami komunalnymi. Budimex podpisuje kolejne kontrakty utrzymania infrastruktury oraz przygląda się pojawiającym się projektom typu PPP (partnerstwo publiczno-prywatne), podsumował prezes.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.