"Potwierdzenie ratingu odzwierciedla silne prawne powiązanie PKP z państwem, w tym państwowe gwarancje dla znaczącej części długu spółki. Profil kredytowy jest wspierany przez znaczące delewarowanie od 2012 r. dzięki zakończonym pozbywaniu się aktywów zgodnie z oczekiwaniami zarządu, jak i przez wystarczającą płynność w kontekście spłaty długu w 2016 r. gdy zapadają euroobligacje na 180 mln euro (0,8 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Wymienione obligacje posiadają rating BBB.