Wielton odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,35 mln zł wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,75 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 158,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 13,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 487,93 mln zł w porównaniu z 464,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 13,63 mln zł wobec 21,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Począwszy od czerwca 2015 (pierwszy miesiąc konsolidacji) do końca września 2015 roku przychody ze sprzedaży spółki zależnej Fruehauf sięgnęły 39,5 mln euro, przy EBIT równym 2 mln euro.

W Polsce Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.