Zysk operacyjny wyniósł 4,24 mln zł wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,13 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 75,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 5,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 185,81 mln zł w porównaniu z 137,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 3,84 mln zł wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Najistotniejszy wpływ na poziom osiągniętych wyników miało przekazanie Klientom 722 lokali w ramach projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 36,7 mln zł i był wyższy rok do roku o 17%. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży zmalały zarówno bezwzględnie, jak i w relacji do liczby sprzedawanych lokali. W okresie I-III kw. 2015 r. wyniosły one 19,9 mln zł. Spółka zakłada, że w całym 2015 roku nie przekroczą 28 mln zł. Deweloper zredukował także o ponad 30 mln zł zadłużenie netto, które na koniec września br. wyniosło 396,8 mln zł, podano również.

"Osiągnięte wyniki potwierdzają, że Polnord rozwija się zgodnie z przyjętą strategią, wzmacniając pozycję w czołówce polskich firm deweloperskich. Korzystne warunki rynkowe, sprzyjające zarówno Grupie, jak i naszym Klientom sprawiają, że dążymy do uzyskania w bieżącym roku rekordowych wyników sprzedaży. W ostatnim kwartale roku można spodziewać się dużej aktywności Spółki w zakresie przekazań" – skomentował prezes Piotr Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do września 2015 r. Grupa Polnord uruchomiła realizację dziesięciu projektów, stanowiących głównie kolejne etapy już realizowanych projektów, w ramach których wybudowanych zostanie 1 169 mieszkań o łącznej powierzchni 64 956 m2 zlokalizowanych w Warszawie, Trójmieście, Łodzi, Szczecinie i Olsztynie.

"W przygotowaniu jest szereg kolejnych projektów. Wśród nich są m.in. oczekiwane przez Klientów kolejne dwa etapy Stacji Kazimierz na Woli, które realizujemy wspólnie z Grupą Waryński, oraz nowe budynki na kameralnym wilanowskim osiedlu Brzozowy Zakątek. Już niebawem do sprzedaży trafi drugi etap osiedla Brama Sopocka w Gdyni. W Trójmieście planujemy również zupełnie nową inwestycję, w której znajdzie się ok. 280 mieszkań" - dodał Wesołowski.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku. W 2014 r. miała 183,19 mln zł skonsolidowanych przychodów.