Zysk operacyjny wyniósł 74,24 mln zł wobec 67,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1260,22 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 997,13 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 148,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 141,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3440,27 mln zł w porównaniu z 2851,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 92,46 mln zł wobec 67,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2014 r. odnotowała 3,94 mld zł skonsolidowanych przychodów.