- Celem ujętych w przetargu prac jest rewitalizacja linii kolejowych na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego - istotnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E 30 wschód - zachód. Prace dotyczą linii nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze - czytamy w komunikacie.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 60 km linii kolejowej. Prace obejmą w różnym zakresie stacje: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowie, Żory, Warszowice i przystanki: Turze, Nędza Wieś, Jejkowice, Ciepłownia, Studzionka, Strumień, Dębina, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Piaski. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji 18 odnowionych peronów, podano również.

Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu ograniczonego. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Realizację prac przewidziano na lata 2016-2019. 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą całkowita cena brutto (waga 80), termin realizacji (10) i okres gwarancji/okres rękojmi (10).

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze", realizowanego w formule Projektuj & Buduj w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Zadanie obejmuje przywrócenie parametrów technicznych następujących odcinków linii kolejowych o łącznej długości ok. 60 km, położonych na terenie województwa śląskiego.

- linia nr 691: Nędza Wieś – Turze jest linią znaczenia państwowego, magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną,

- linia nr 140: odcinek Nędza – Nędza Wieś – Sumina jest częścią linii 140 Rybnik Towarowy - Nędza. Jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną,

- linia nr 173: odcinek Rybnik – Sumina jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną,

- linia nr 148: odcinek Rybnik – Żory jest częścią linii 148 Pszczyna - Rybnik. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną,

- linia nr 159: odcinek Żory – Studzionka jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną.

- Linia nr 689: Studzionka – Dębina jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną,

- linia nr 157: odcinek Dębina – Chybie jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

>>> Czytaj też: Kolejny odcinek S8 za 404,5 mln zł. Konsorcjum Porr PI i Unibep z najkorzystniejszą ofertą