"Minister Skarbu Państwa przyjął do wiadomości rezygnację pana Pawła Tamborskiego z funkcji Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ministra Skarbu Państwa. W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych oraz polskiego rynku kapitałowego, Ministerstwo Skarbu Państwa - jako akcjonariusz GPW - dołoży wszelkich starań o jak najszybszy wybór nowego prezesa GPW" - czytamy w oświadczeniu.

Skarb Państwa posiada 14 688 470 akcji GPW, stanowiących 35% kapitału i uprawniających do 51,76% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wczoraj GPW podała, że jej prezes Paweł Tamborski złożył rezygnację z funkcji z dniem 31 grudnia 2015 r. Paweł Tamborski został prezesem GPW w lipcu 2014 roku, zastępując na tym stanowisku Adama Maciejewskiego.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.