Jest to jedyny makroregion, w którym częstsza jest opinia, że zjednoczenie UE zaszło już za daleko (37 proc.) niż pogląd o potrzebie dalszego rozwoju integracji (27 proc.) - wynika z listopadowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Wśród ostatnio badanych przeważa opinia, że Europa potrzebuje dalszego zjednoczenia (39 proc.), jednak jedna czwarta uważa, że zaszło ono już za daleko.

Polacy nadal jednak w zdecydowanej większości akceptują nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Poparcie dla przynależności Polski do UE zadeklarowało 84 procent badanych, sprzeciw wyrażał co dziesiąty.

Zwolennicy członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Akceptacji obecności naszego kraju w UE sprzyjają przede wszystkim wyższe wykształcenie oraz lewicowe lub centrowe poglądy polityczne.

Najbardziej jednoznacznie prounijne są elektoraty Nowoczesnej Ryszarda Petru i PO. Poparcie dla członkostwa Polski w UE wyraża jednak także zdecydowana większość głosujących na PiS oraz na ruch Kukiz’15.

Wyrażaniu poparcia dla integracji europejskiej sprzyja starszy wiek - respondenci mający 55 lat i więcej częściej niż młodsi opowiadają się za pogłębianiem integracji w Unii.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 listopada 2015 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Tak rośnie gospodarka Europy. Polska wśród liderów wzrostu PKB