Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w III kw. 2015 r. zwiększył się o 0,3 proc. kw/kw w strefie euro. W całej Unii Europejskiej wzrósł o 0,4 proc. kwartał do kwartału,  wynika z drugich szacunków urzędu statystycznego Eurostat.  Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. o 1,6 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6 proc. wzrostu w tym ujęciu.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w trzecim kwartale najszybciej rozwijały się gospodarki Rumunii (1,4 proc. wzrostu PKB), Chorwacji (1,3 proc.), Malty (1,1 proc.), Łotwy (1 proc.) oraz Polski i Słowacji (po 0,9 proc.). Spadek PKB zanotowano w Grecji (-0,9 proc.), Estonii i Finlandii (po -0,5 proc.) oraz Danii (-0,1 proc.).

>>> Czytaj też: Polska gospodarka się rozpędza. Popyt krajowy motorem PKB