Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do 28 grudnia 2015 r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w tym samym dniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 29-31 grudnia 2015 r.

RN zastrzega, że może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.