Wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie 3,6 proc. w tym roku, a w perspektywie średniookresowej wyniesie ponad 3,5 proc., prognozuje Bank Światowy.

"W odróżnieniu do poprzednich dwóch lat, wzrost w Polsce sięgnie 3,6 proc. w 2015 r. i pozostanie powyżej 3,5 proc. w średnim okresie, wspierając przyspieszenie procesu ograniczenia biedy" - czytamy w raporcie "EU Regular Economic Report. Fall 2015".

Popyt krajowy pozostanie głównym czynnikiem wzrostu, dzięki silnej konsumpcji prywatnej (ok. 3,5 proc.), przy trwałym wzroście zatrudnienia i płac oraz solidnym wzroście inwestycji, podano także w dokumencie.

Bank Światowy spodziewa się spadku deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski do 3 proc. PKB w 2015 r. z 3,2 proc. w 2014 r., ale w 2016 r. powróci do poziomu 3,2 proc.

>>> Czytaj też: Tak rośnie gospodarka Europy. Polska wśród liderów wzrostu PKB

Gospodarka UE wzrośnie o 2 proc.

Gospodarka Unii Europejskiej wzrośnie w 2015 r. o 2 proc., a w roku 2016 przyspieszy do 2,1 proc., prognozuje Bank Światowy. W I połowie 2015 r. wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 1,8 proc. r/r.

W pierwszej połowie 2015 r. najszybszym wzrostem w Unii Europejskiej mogła pochwalić się Europa Środkowa, głównie za sprawą Czech, Polski i Rumunii.

"Gospodarka Unii Europejskiej stopniowo wychodzi z przedłużającego się spowolnienia, w wyniku którego zwiększyła się skala ubóstwa w wielu krajach. Utrzymanie luźnych warunków finansowych, lepsze nastroje w gospodarce, niskie ceny surowców oraz mniejsza skala konsolidacji fiskalnej będą wspierać wzrost w 2015 i 2016 r." - powiedziała Doerte Doemeland, ekonomistka Banku Światowego będąca współautorem "EU Regular Economic Report. Fall 2015", cytowana w komunikacie.

"Przedłużająca się niska stopa inwestycji, spowolnienie wzrostu w krajach rozwijających się, wysoka zmienność na rynkach oraz różnego rodzaju napięcia geopolityczne stawiają nasze oczekiwania pod znakiem zapytania" - dodała Doemeland.

Ożywienie gospodarcze przyczynia się do spadku stopy ubóstwa, którego skala w okresie kryzysu wzrosła w Unii Europejskiej pomimo dużych nakładów na systemy osłon socjalnych, podkreślił Bank Światowy.

>>> Polecamy: Jak bardzo musi przyśpieszyć Polska by uciec z pułapki średniego dochodu?