Tak zdecydowano na dzisiejszej konferencji z udziałem przedstawicieli prezydencji luksemburskiej oraz władz Czarnogóry.

Do tej pory otwarto 22 z 35 rozdziałów negocjacji akcesyjnych, z których dwa wstępnie zamknięto. „To oznacza, że Czarnogóra jest najbardziej zaawansowanym krajem w negocjacjach z Unią i jest dobrym przykładem dla państw całego regionu” - powiedział szef luksemburskiej dyplomacji Jean Asselborn. Zdaniem wicepremiera Czarnogóry Igora Luksicia bardzo trudno przewidzieć, kiedy Czarnogórze uda się zakończyć proces negocjacji, rozpoczęty w 2012 roku. Wyraził on jednak nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy uda się otworzyć wszystkie pozostałe rozdziały i je możliwie szybko zamknąć. „Potencjalnie moglibyśmy mówić o akcesji Czarnogóry do Unii w 2021 roku, ale oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak szybko uda nam się spełnić wszystkie warunki” - powiedział Luksić.

W ostatnich tygodniach dokonano postępów także w negocjacjach z Turcją i Serbią. Z tym pierwszym krajem otwarto piętnasty rozdział negocjacji akcesyjnych, z drugim - dwa pierwsze. 

>>> Czytaj też: Szydło: Wielkie korporacje finansowe próbują nas szantażować