Światowa gospodarka w tym roku będzie się rozwijać, ale umiarkowanie. Taka jest prognoza międzynarodowego tygodnika "The Economist”.

Gazeta przewiduje globalny wzrost na poziomie dwóch i siedmiu dziesiątych procent. Najszybciej będzie się rozwijać wschodnia Azja, w tym Indie i Chiny, chociaż słabiej niż w ostatnich latach. Gospodarka Ameryki Północnej wzrośnie o ponad dwa procent, Zachodniej Europy o prawie dwa procent.

To nieco słabiej niż w Australii i w Afryce - pisze "The Economist”. Kłopoty będzie miała Brazylia, której rząd był do tej pory niekompetentny i skorumpowany, podobnie zresztą jak Rosja ze swą wojskową wrogością. Europie nie grozi już recesja ani deflacja, a gospodarcza bomba zegarowa w Grecji została rozbrojona. Stany Zjednoczone będą stabilne, ale dla większości krajów dwa tysiące szesnasty będzie rokiem odbudowy, reform i ryzyka. Wzrost gospodarczy Polski to 3,5 procent - prognozuje „The Economist”.