Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Grupa Lotos

Grupa Lotos zawarła z Rosneft Oil Company aneks do umowy term na dostawy ton ropy naftowej w latach 2016-2017, podała spółka. Szacunkowa wartość aneksu to 5 mld zł. >>>>

Grupa AmRest

Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła 918 mln zł w IV kw. 2015 roku, co stanowiło 14,8% wzrost w ujęciu rocznym. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,1%, podała spółka na podstawie wyników wstępnych, zawierających "pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.>>>>

Reklama

AmRest Coffee SK s.r.o. oraz Starbucks EMEA LTD i Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (Starbucks) podpisały umowę rozwoju oraz umowę dostawy dotyczące prawa i licencji do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starbucks w Słowacji, podał Amrest Holdings. Ponadto AmRest Węgry wypowiedział umowę usług dystrybucyjnych LDS Disztibútor Szolgáltató ze względu na prowadzoną strategię zwiększania stopnia konsolidacji dystrybucji w regionie.>>>>

Tauron

Rady nadzorcze spółek z grupy Tauron Polska Energia - Tauron Sprzedaż, Biomasa Grupa Tauron i Kopalnia Wapienia Czatkowice - dokonały zmian w zarządach, podała grupa. >>>>

Hawe

Alcatel-Lucent Polska złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Hawe i jego spółce zależnej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) o zapłatę kwoty 55,99 mln zł zł, podało Hawe. >>>>

Biomed-Lublin

Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na przedłużenie okresu realizacji trzech projektów złożonych przez Biomed-Lublin do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do 15 kwietnia br. oraz na uruchomienie produkcji w fabryce w Mielcu do dnia 31 marca 2017 r., podała spółka. Zgoda dotyczy projektów realizowanych przez Biomed-Lublin w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
- Albumina dożylna nowej generacji oparta o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów
- Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG
- Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda.


Florsen

Obligacje serii A spółki Florsen o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od poniedziałku, 25 stycznia 2016 r., podała giełda. "Obligacje notowane będą, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą FLO0418" - czytamy w komunikacie. Do obrotu zostało dopuszczonych 10 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

i2 Development

i2 Development, szykujący się do debiutu na rynku głównym GPW, zrealizuje w tym roku trzy budynki biurowe klasy A w ścisłym centrum Wrocławia, podała spółka. "Inwestycje te są realizacją przyjętej strategii biznesowej, zakładającej dwutorowy rozwój Grupy z prowadzeniem inwestycji budowlanych w podziale 75% mieszkaniowych do 25% komercyjnych" - czytamy w komunikacie. Budowa wszystkich obiektów prowadzona jest równolegle i do końca 2016 r. najemcom zostaną przekazane powierzchnie biurowe: Twelve przy ul. Oławskiej 12 (ok. 2 tys. m2), Nowy Alexanderhaus i kameralny budynek The Place (700 m2) przy Placu Jana Pawła II 8 (ok. 2,6 tys. m2), podano w informacji.

The Farm 51

The Farm 51 zapowiedział projekt gry pod tytułem "World War 3", przeznaczonej na rynek Free-to-Play, podała spółka. >>>>

Polnord

Polnord sprzedał ponad 80% mieszkań w budynku nr 6 na osiedlu Tęczowy Las I w Olsztynie i wprowadził do przedsprzedaży pierwsze mieszkania w osiedlu Tęczowy Las II, podała spółka. "W ostatnim budynku zrealizowanym w ramach projektu Tęczowy Las I w Olsztynie do nabycia pozostało już tylko 21 lokali. [...] W jego bezpośrednim sąsiedztwie Polnord zaplanował kontynuację popularnego projektu - osiedle Tęczowy Las II. W pierwszym jego budynku (nr 7) powstanie 87 funkcjonalnych mieszkań o powierzchniach od 30 do 102 m2" - czytamy w komunikacie.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odprowadziła prawie 1,4 mld zł w formie podatków i opłat w 2015 r., podała spółka. >>>>

Parcel Technik

Parcel Technik zwołała na 18 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZ), które podejmie uchwały w sprawie emisji akcji o wartości do 14,7 mln zł. Emisja akcji ma posłużyć sfinansowaniu przejęć spółek w strategicznych obszarach działalności - produkcji maszyny skrytkowej nowej generacji tzw. skrytkomatu i dostarczaniu kanałów płatności dla samoobsługowych maszyn wydających paczki, podała spółka. Parcel Technik pracuje nad wprowadzeniem skrytkomatów na rynki zagraniczne, m.in. afrykańskie. >>>>

Polbrand

Polbrand dokonał przydziału obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 1,078 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki Polbrand Sp. z o.o. informuje, że przeprowadził emisję obligacji serii I i dokonał przydziału 1 078 obligacji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 000 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 1 078 000 zł. Obligacje nie będą przedmiotem wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypowiedziało umowę ze Standard & Poor's Ratings Services (S&P), w związku z czym agencja wycofa rating nadany spółce, podało PGNiG. >>>>

Murapol

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja. >>>>

Agora, GoldenLine

Agora nabyła 106 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o., stanowiących 53% kapitału zakładowego. Łączna cena nabycia wyniosła 8,48 mln zł. W wyniku transakcji Agora posiada już 89% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu GoldenLine, podała spółka. Agora zamierza skoncentrować w GoldenLine swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i employer branding i planuje w najbliższym czasie zbyć na rzecz tej spółki swoje Centrum Kompetencyjne Praca. >>>>

Elektrobudowa

Elektrobudowa prognozuje, że skonsolidowany zysk netto wyniesie 50,9 mln zł, a zysk jednostkowy sięgnie 50,2 mln zł w 2016 roku, poinformowała spółka. Elektrobudowa oczekuje, że portfel zamówień spółki na bieżący rok osiągnie wartość 773,5 mln zł. >>>>

Grupa EDF, Kogeneracja

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja rozpoczął rozmowy z większościowymi akcjonariuszami spółki z grupy EDF dotyczące przeglądu przez spółkę opcji strategicznych dalszego rozwoju, podała Kogeneracja. "Na obecnym etapie przeglądu wszystkie opcje będą rozważane, w tym utrzymanie istniejącej struktury właścicielskiej, jak również poszukiwanie dla emitenta inwestora strategicznego (branżowego lub finansowego)'" - czytamy w komunikacie. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez zarząd nie zostały dotąd podjęte i nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, podano także.