Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 56,13 zł. W piątek na zamknięciu za akcję spółki płacono 57 zł po wzroście o 0,26 proc. od poprzedniego zamknięcia.

Analitycy podali ponadto, że usunęli akcje Asseco Poland z listy spółek, których kursy mogą zachowywać się lepiej od rynku.

DM BOŚ prognozuje, że zysk netto spółki za 2015 r. wyniesie 310,8 mln zł (skorygowany: 149,8 mln zł), zaś w tym roku sięgnie 290,1 mln zł (skorygowany: 170,1 mln zł), przy przychodach odpowiednio: 1 311,9 mln zł i 1 343,7 mln zł.