Nieopodatkowana wypłata 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. I to już 1 kwietnia. Sejm przyjął właśnie program Rodzina 500 plus.

Sejm przyjął w III czytaniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+). W piątek nad ustawą będzie pracował Senat. Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, 43 było przeciw, a 140 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa będzie rozpatrywana przez Senat, którego posiedzenie zaplanowano na 12 lutego.

Celem programu "Rodzina 500+" jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Zakłada on nieopodatkowaną wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy.

Do dopłat w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko uprawnionych do świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 17 mld zł.

>>> Czytaj też: 500 zł na dziecko uratuje Polskę przed demograficzną zapaścią?