Strata operacyjna wyniosła 19,81 mln USD wobec 28,32 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,54 mln zUSD w 2014 r. wobec 2,05 mln USD rok wcześniej.

Notowanie akcjami Sadovaya Group zostało na początku lutego zawieszone przez GPW. Giełda informowała wtedy, że zawieszenie będzie miało miejsce "do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2014". 

Sadovaya Group z siedzibą we Wschodniej Ukrainie, zarejestrowana w Luksemburgu, jest jedną z czołowych prywatnych spółek surowcowych na Ukrainie. Działająca w regionie Donbasu Grupa jest właścicielem i operatorem dwóch podziemnych kompleksów wydobywczych działających w pełnym cyklu oraz szesnastu hałd pogórniczych i zbiorników odpadów poflotacyjnych.