Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Silvano Fashion Group

Silvano Fashion Group odnotowała 2,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Astarta Holding

Zysk brutto Astarty Holding wyniósł 135 mln euro w 2015 r., a skonsolidowane przychody 313 mln euro, według wstępnych danych, podała spółka. Zgodnie ze wstępnymi, nieaudytowanymi danym, EBITDA grupy wyniosła 125 mln euro w 2015 r. Dług netto w tym okresie wyniósł 174 mln euro, podano także. Astarta Holding opublikuje raport roczny 29 marca br.

Grupy Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała prezesa zarządu Pawła Jarczewskiego oraz trzech wiceprezesów i powołała na stanowisko prezesa Mariusza Bobera, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Poczta Polska, Orange Polska, PGE

Poczta Polska w konsorcjum z Orange Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe (operator platformy Envelo) wygrały przetarg organizowany przez Polską Grupę Energetyczną Obrót (PGE Obrót) na przygotowywanie i dostarczanie do klientów faktur i korespondencji w formie przesyłek listowych i elektronicznych. Wartość kontaktu wynosi blisko 32 mln zł, podała Poczta. Czytaj więcej >>>>

Asseco CE

Asseco Central Europe odnotowało 11,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Qumak

Qumak odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości około 8,1 mln zł w 2015 r., według wstępnych danych uwzględniających zdarzenia jednorazowe, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Hawe Telekom, Mediatel

SG Legal Sierota Gugała sp.j. cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom obejmującej likwidację majątku, podał Mediatel. "Zarząd Mediatel (...) powziął informację o złożeniu przez SG Legal Sierota Gugała sp. j. z siedzibą w Warszawie w Sądzie Rejonowym w Legnicy V Wydział Gospodarczy pisma cofającego wniosek SG Legal o ogłoszenie upadłości spółki pod firmą Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od emitenta obejmującej likwidację majątku Hawe Telekom" – czytamy w komunikacie. Wniosek SG Legal o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom został złożony na początku stycznia br.

Sadovaya Group, OTP Bank

OTP Bank wygrał postępowanie sądowe mające na celu odzyskanie należności od jednostek zależnych Sadovaya Group na łącznie 25,1 mln USD, podała spółka. W grudniu 2015 r. OTP rozpoczął postępowanie sądowe wobec kopalń Sadovaya, Rassvet oraz spółek Donvostok STB i Interinvest z grupy Sadovaya Group, mające na celu odzyskanie należności z umowy kredytowej wartej łącznie 25,1 mln USD. "W ostatnich czasie postępowanie to zostało rozstrzygnięte na korzyść OTP Banku" - czytamy w komunikacie.

TIM

TIM zawarł list intencyjny z podmiotami reprezentującymi fundusz działający w branży deweloperskiej w sprawie negocjacji warunków sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu, podała spółka. "W liście intencyjnym strony deklarują wolę zawarcie umowy kupna-sprzedaży ww. nieruchomości w terminie do dnia 31 marca 2016r, pod warunkiem ustalenia wszystkich warunków transakcji" – czytamy w komunikacie.

7R Logistic

7R Logistic przydzieliła obligacje serii D o wartości nominalnej 9 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji serii D jest finansowanie zakupu nieruchomości, bieżącej działalności spółki oraz restrukturyzacja zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyemitowane zostały w trybie oferty niepublicznej, są zabezpieczone, a dzień wykupu ustalony został na 19 luty 2018 r.

Orbis

Grupa Orbis powiększy się o dwa nowe hotele w Sofii - Novotel i ibis, na łącznie 250 pokoi - od IV kw. 2017 r., podała spółka. Obiekty te, należące do zewnętrznego inwestora, będą zarządzane przez Orbis. Czytaj więcej >>>>

Multimedia Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę finansową na Multimedia Polska w wysokości 4,81 mln zł i zobowiązał firmę do rekompensaty publicznej, podał Urząd. Czytaj więcej >>>>

Orange Polska

Orange Polska będzie rozpoznawała całość przychodów z pakietów TV zakupionych przez klientów IPTV, podała spółka. "Od dzisiaj oferta telewizyjna dostępna dla klientów stacjonarnego internetu, korzystających z platformy IPTV będzie oparta na treści agregowanej przez Orange Polska. Agregacja treści oznacza, że Orange Polska kupuje prawa do kanałów telewizyjnych bezpośrednio od nadawców" - czytamy w komunikacie. Ta zmiana umożliwia większą elastyczność w dopasowaniu oferty TV do potrzeb klientów oraz pozwala na rozwój dodatkowych usług, w tym "catch-up TV", "multiroom" oraz "multiscreen". W rezultacie Orange Polska poprawia swoją pozycję konkurencyjną w zakresie treści, co jest głównym elementem strategii skoncentrowanej na gospodarstwie domowym oraz pomoże spieniężyć planowane w nadchodzących latach inwestycje w technologię światłowodową, podano również.

Acceco CE

Zarząd Asseco Central Europe przedstawił radzie nadzorczej spółki propozycję zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2015 r. w wysokości 0,52 euro na akcję, podała spółka.>>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) potwierdziło odkrycie złoża gazu ziemnego o zasobach rzędu 0,5-1 mld m3 w miejscowości Siemidarżno w województwie zachodniopomorskim, podała spółka. Czytaj więcej >>>>