"Odkryte zasoby złoża zaazotowanego gazu ziemnego szacuje się na 0,5 do 1 mld m3, a prawdopodobny roczny przypływ to ok. 25 mln m3. Dokładniejsze dane na temat zasobów oraz wydajności z otworu Dargosław-1 będą znane po zakończeniu wszystkich badań i analiz. Informacje uzyskane przy okazji wiercenia otworu pozwalają mieć nadzieję na występowanie także złóż ropy naftowej w tym rejonie" - czytamy w komunikacie.

Prace wiertnicze na odwiercie o głębokości 2 878 m prowadziła spółka zależna PGNiG - Exalo Driling.

PGNiG zakłada, że nowe złoże gazu ziemnego pozwoli na utrzymanie stabilnych dostaw gazu dla rejonu Koszalina i Kołobrzegu, który zaopatrywany jest w gaz ziemny właśnie z okolicznych złóż. "Odkrycie złoża pozwala z optymizmem myśleć o zwiększeniu wydobycia na obszarze Pomorza Środkowego. W tym celu spółka planuje wykonanie nowych badań sejsmicznych 3D" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

>>> Czytaj też: Tania ropa rzuci Azerbejdżan w rosyjskie ramiona? „Pomocna dłoń" z Moskwy