"PGE Polska Grupa Energetyczna […] otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o powołaniu Pawła Śliwy do składu rady nadzorczej spółki z dniem 1 marca 2016 r." - podano w odrębnym komunikacie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.