Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,4% w tym roku i nieco przyspieszy do 3,5% w 2017 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie ub.r. Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na takim samym poziomie.

"Realny wzrost PKB pozostanie na poziomie ok. 3,5% rocznie w latach 2016-2017, wspierany przez solidne inwestycje i wzrost konsumpcji. Znaczące inwestycje infrastrukturalne, wspierane przez UE, będą nadal wzmacniać wzrost aktywności, pomimo przejściowego spowolnienia w 2016 r. spowodowanego zmianami okresów budżetowych funduszy unijnych" - czytamy w "OECD Economic Surveys. Poland".

OECD spodziewa wskazała, że gwałtowny spadek bezrobocia i wzrost dochodów realnych związany jest ze spadkami cen żywności i energii - zjawisko to wspiera konsumpcję.

Stopa bezrobocia (mierzona jako odsetek siły roboczej) prognozowana jest na poziomie 7,1% w 2016 r. (wobec 7,4% w ub.r) i 6,9% w 2017 r.

Według Organizacji, tegoroczna inflacja wyniesie 1% (wobec 0,9% deflacji w ub.r.) i przyspieszy do 1,7% w kolejnym roku.

OECD spodziewa się, że Polska utrzyma się na dopuszczalnym przez UE poziomie 3% w relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) do PKB w latach 2016-2017. Z kolei zadłużenie tego sektora (wg definicji Maastricht) będzie rosło i wyniesie 51,9% PKB w tym roku (wobec 51,7% w ub.r.) i 52,1% w 2017 r.

>>> Polecamy: Ta zmiana prawna ograniczyła straty budżetu państwa o 424 mln zł