Rubicon Partners

Rubicon Partners dokonał przydziału 13 650 sztuk obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 13,65 mln zł oraz 6 300 sztuk obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka dokonała wykupu 20 350 sztuk obligacji na okaziciela serii H, czytamy w komunikacie. Wczoraj spółka podała, że wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł. Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii H, których termin wykupu ustalony został na 14 kwietnia 2017 r.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Balta GmbH umowę dostaw koksu o szacunkowej wartości 1,18 mld zł w okresie jej obowiązywania do końca marca 2021 r., podała spółka.>>>>

IMC

Reklama

IMC odnotowało 14,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 46,52 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

IMC planuje opublikować prognozy na bieżący rok na początku III kwartału, poinformował prezes Alex Lissitsa.>>>>

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi do 10 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda emitowanych w seriach na podstawie Programu, podał bank. Łączna wartość emisji nie przekroczy 1 mld zł.>>>>

Akcjonariusze Banku Pocztowego powołali do składu rady nadzorczej Banku Pocztowego Ryszarda Stopę - jako jej przewodniczącego, Magdalenę Pacułę oraz Mirosława Jakubowskiego, a także niezależnego członka rady nadzorczej - Piotra Chełmikowskiego, podał bank. Akcjonariusze odwołali ze składu RN Mariusza Czyżaka, zaś rezygnację z mandatu członka RN złożyli Jerzy Jóźkowiak, Janusz Wojtas oraz Piotra Michalskiego.>>>>

Sfinks Polska

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Sfinks Polska wyniosły 46,19 mln zł, zysk netto 4,58 mln zł, a EBITDA 2,89 mln zł w I kwartale r. obr. 2016 (od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku), podała spółka.>>>>

Wasko

Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Wasko w sprawie o zapłatę noty obciążeniowej w wysokości 50,67 mln zł, podała spółka. Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną, a wartość kary umownej za rażąco wygórowaną.>>>>

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing wraz ze spółkami zależnymi dostarczy pierwszy samolot Airbus A321 dla Small Planet Airlinesw ramach długoterminowego leasingu operacyjnego, podała spółka. Wartość transakcji nie została ujawniona>>>>

Murapol

Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości o powierzchni ok. 0,27 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Słubickiej, za łączną cenę 4,5 mln zł netto, podała spółka.>>>>

Stock Polska

Marek Sypek został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego Stock Polska, które obejmie od czerwca 2016 r., poinformował Stock Spirits Group.>>>>

Organic Farma Zdrowia

Grupa Organic Farma Zdrowia zwiększyła przychody o 24% r/r do 25 mln zł w I kw. 2016 r., podała spółka.>>>>

Robyg

Robyg wprowadza do oferty 300 mieszkań w ramach II etapu Apartamenty Villa Nobile na warszawskim Wilanowie, poinformowała spółka.>>>>

Stalexport

Akcjonariusze Stalexportu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>

SMT

SMT konsoliduje środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem finansowania dłużnego, które jest niezbędne do realizacji uchwały o skupie akcji za min. 66 mln zł oraz dalszego rozwoju iAlbatros, podała spółka.>>>>

PGNiG

Na "Warsztatach Innowacyjnych Pomysłów", organizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Izbą Gospodarczą Gazownictwa, zostanie zaprezentowanych 12 projektów wybranych spośród prawie 100 zgłoszeń. W planach są kolejne warsztaty tego typu.>>>>

Vigo System

Akcjonariusze Vigo System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja o wypłacie dywidendy w kwocie 4,73 mln zł, czyli 6,49 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.>>>>

Coal Energy

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w marcu br. wyniosła 25,64 tys. ton wobec 7,67 tys. ton rok wcześniej i 27,27 tys. ton w lutym 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 234,1% r/r i spadek o 6% m/m.>>>>

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka wyemitowała 930 obligacji o łącznej wartości nominalnej 9,3 mln zł, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, podała spółka.>>>>

Dekpol

Dekpol zawarł 146 umów deweloperskich i przedwstępnych na sprzedaż lokali w I kwartale 2016 r., co stanowiło blisko trzykrotny wzrost w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, podała spółka.>>>>

KGHM

Rada nadzorcza KGHM ZANAM - spółki zależnej KGHM Polska Miedź – odwołała z funkcji prezesa Leszka Stojkę i powołała na to stanowisko Bohdana Pecuszoka, podała spółka.>>>>

AC SA

Akcjonariusze AC SA postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę niemal 24,23 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję, podała spółka.>>>>

PGE

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie ustalenia wartości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oddział Elektrownia Opole za 2010 r., podała PGE Polska Grupa Energetyczna. Wyrok wpłynie na zwiększenie wyniku operacyjnego segmentu w I kw. o ok. 173 mln zł.>>>>

Tarczyński

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 7,37 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję, dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>