Powyższy sondaż jest elementem większych badań, których wyniki zamieszczono w najnowszym raporcie „Stargane partnerstwo. Niemiecka opinia publiczna na temat Rosji”, przygotowanym przez niemiecką Fundację Bertelsmanna i polski Instytut Spraw Publicznych .

Rosja coraz mniejszym zagrożeniem dla Niemiec

Zmniejszyła się liczba Niemców, którzy uważają, że Rosja stanowi zagrożenie militarne dla ich kraju. W 2015 roku było to 33 proc. badanych, rok później – 31 proc. Udział przekonanych, że Rosja zdecydowanie stanowi zagrożenie militarne dla Niemiec, spadł w tym okresie z 8 do 7 proc. Równocześnie zwiększyła się liczba Niemców, którzy takiego zagrożenia nie widzą (z 38 proc. w 2015 do 40 proc. w 2016 roku).

Przy czym wciąż duża liczba Niemców (75 proc.) uważa, że stosunki niemiecko-rosyjskie są złe lub bardzo złe, a tylko 18 proc., że relacje te są dobre lub bardzo dobre.

Berlin nie powinien bronić Polski i państw bałtyckich

Aż 57 proc. badanych Niemców jest zdania, że gdyby Rosja zaatakowała członków NATO, takich jak Polska czy państwa bałtyckie, niemieccy żołnierze nie powinni udzielić tym państwom pomocy militarnej. 31 proc. ankietowanych uważa, że Bundeswehra powinna podjąć takie działania, a 12 proc. Niemców nie ma w tej sprawie zdania.

W przypadku tego pytania nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy odpowiedziami respondentów z zachodu i wschodu kraju.

Skąd tak niewielkie poparcie dla potencjalnej obrony Polski i państw bałtyckich – partnerów Niemiec w ramach sojuszu NATO? Autorzy raportu tłumaczą, że w dużej odpowiada za to niemiecki pacyfizm, który sprzeciwia się jakiemukolwiek niemieckiemu zaangażowaniu wojskowemu poza granicami kraju. Innym czynnikiem może być obawa o prowokowanie Moskwy.

>>> Czytaj również: Ekspert: Umowa z 1997 r. już nie obowiązuje. Czas na stałe bazy NATO w Europie Centralnej

„Nie” dla stałych baz NATO w Europie Wschodniej

Prawie połowa badanych Niemców (49 proc.) sprzeciwia się także tworzeniu stałych baz NATO na terytorium państw wschodniej flanki Sojuszu. Za takim rozwiązaniem opowiada się 40 proc, badanych, a 11 proc. nie ma zdania.

Współpraca Niemiec z Polską

W badaniu zapytano także o poparcie dla współpracy Niemiec z różnymi krajami świata. Najwięcej poparcia badani Niemcy wyrazili dla bliskiej współpracy z Francją – 78 proc. badanych. Udział ten w 2016 był wyższy niż 3 lata wcześniej, gdy wniósł 75 proc.

Równie wysokim poparciem Niemców cieszy się współpraca ich kraju z Holandią i USA – odpowiednio 76 i 60 proc.

Z kolei współpracę Berlina z Warszawą w 2016 roku popierało 41 proc. badanych. To mniej niż w 2013 roku, kiedy udział ten wynosił 48 proc. Podobny spadek poparcia zanotowała współpraca z Czechami (z 43 proc. do 37 proc.). Wśród powodów spadków autorzy raportu wskazują na niechęć Czech i Polski do przyjęcia imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy masowo napływają do Niemiec, co jest postrzegane przez Niemców jako przejaw braku solidarności.

Najmniejszym poparciem badanych cieszyła się współpraca ich kraju z Ukrainą – tylko 23 proc. Współpracę z Rosją popierało 33 proc. ankietowanych.

Sondaż na zlecenie niemieckiej Fundacji Bertelsmanna i polskiego Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Niemców w dniach 4-12 marca 2016 roku.

>>> Czytaj też: Austria wywołała polityczne trzęsienie ziemi w Europie. Merkel coraz bardziej osamotniona