Uniwheels odnotował 10,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka podkreśla, że na wyniki I kwartału 2015 znaczący pozytywny wpływ miał jednorazowy dodatni wynik z tytułu wyceny walutowych instrumentów pochodnych, w I kwartale 2016 wpływ ten był niższy.

Zysk EBITDA wyniósł 14,1 mln euro wobec 13,2 mln euro zysku rok wcześniej, a rentowność EBITDA poprawiła się o 0,3 pkt proc. do 12,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,1 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 104,9 mln euro rok wcześniej.

"Na poziom przychodów I kwartału 2016 wpływ miał spadek cen aluminium w porównaniu do I kwartału 2015" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2016 Grupa Uniwheels sprzedała 2,1 mln felg aluminiowych w dwóch segmentach: OEM (1 782 tys. sztuk, +11,9% r/r) oraz Akcesoriów (305 tys. sztuk, wzrost +4,1% r/r) - łącznie Grupa sprzedała o 10,7% więcej felg w porównaniu do I kwartału 2015 r.

"Ciągły wzrost popytu ze strony naszych klientów oraz optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoliły na osiągnięcie w I kwartale 2016 imponującego wzrostu wolumenu sprzedanych felg do 2,1 mln sztuk. [...] Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzięki zwiększaniu wydajności istniejących linii produkcyjnych, szczególnie w naszym niemieckim zakładzie w Werdohl, udaje nam się zaspokajać rosnący popyt" - skomentował prezes Dr. Thomas Buchholz, cytowany w komunikacie.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)