W ramach strategii CSR Orange Polska 2016-2020 operator planuje ecykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek oraz przeszkolenie co najmniej 1 milion osób w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, podał Orange.


Kolejne zobowiązania to nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange oraz co piąty pracownik Orange wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą.

"W Orange Polska podejmujemy wyzwanie nie tylko jakościowego mierzenia wpływu na różne dziedziny życia w Polsce, ale także świadomego zarządzania w taki sposób, aby maksymalizować wpływ pozytywny i minimalizować negatywny. Dziś składamy konkretne zobowiązania, z których się wywiążemy. Duże firmy mają ogromny potencjał pozytywnego wpływu na rozwój kraju. Jeżeli wyzwanie to potraktujemy poważnie, zyskamy na tym wszyscy" - powiedział dyrektor Komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska Konrad Ciesiołkiewicz, cytowany w komunikacie.

Fundamentem strategii CSR Orange Polska 2016-2020 jest odpowiedzialne zarządzanie: etyka i compliance, innowacyjność jako motor rozwoju firmy, relacje z inwestorami i dostawcami, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań i wyznacznik planowanych działań, podał też operator.

"Firma koncentruje się na czterech obszarach:

* Integracja cyfrowa – czyli dostęp do cyfrowego świata dla każdego – niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności czy umiejętności

* Bezpieczna sieć – czyli zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci Orange, urządzeń czy danych

* Czyste środowisko – które oznacza, że cele biznesowe realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego

* Ciekawy zespół – czyli pracownicy, którzy mają bezpieczne warunki pracy, równe traktowanie, możliwości rozwoju i zaangażowania się w działania społeczne" - czytamy dalej w komunikacie.

Strategia obejmuje 70 celów w oparciu o ponad 140 różnych jakościowych i ilościowych wskaźników. Realizacja strategii będzie raportowana co roku w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności przygotowywanym wg. międzynarodowego standardu GRI ( Global Reporting Initiative), zapowiedział operator.

"Wpływ społeczny Orange Polska odczuwalny jest na wiele sposobów. Orange Polska i Fundacja Orange prowadzą wiele programów społecznych, które pomagają lokalnym społecznościom aktywizować się i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Z badań wynika, że dzięki nim mieszkańcy nie tylko nabywają nowe umiejętności cyfrowe ale też bardziej sobie ufają, są bardziej zainteresowani aktywnością w organizacjach pozarządowych, częściej angażują się w sprawy publiczne" - czytamy także w materiale.

Orange Polska podkreślił też, że skala inwestycji w ultraszybki internet światłowodowy i mobilny (LTE) sprawia, że przyczyniają się one do wzrostu produkcji, konsumpcji, zatrudnienia i wpływów do budżetu, a w dłuższej perspektywie zwiększą potencjał rozwojowy kraju.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)