Zysk operacyjny wyniósł 54 tys. zł wobec 92 tys. zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,69 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 9,12 mln zł rok wcześniej.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.

(ISBnews)