"Zysk netto za 2015 rok w kwocie 13 748 534,10 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 10 317 932,64 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, w kwocie 3 430 601,46 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ustala się na 8 lipca 2016 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 lipca 2016 r., podano także.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)