Akcjonariusze Wilbo zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 rok i przeznaczeniu kwoty 29 733,88 zł na zmniejszenie straty z lat poprzednich, wynika uchwał podjętych przez ZWZ.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wilbo […] postanawia, iż zysk netto za 2015 rok w kwocie 29 733,88 zł zostanie przeznaczony na zmniejszenie straty z lat poprzednich" - czytamy w projektach uchwał.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.

(ISBnews)