Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 4,33 mld zł w okresie styczeń-kwiecień bieżącego roku i był niższy o 17,2 proc. rok do roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik z odsetek wzrósł o 8,3% r/r do 12,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4,15 mld zł i był niższy o 4,8% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,1% do 19,06 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2016 r.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 14,5% r/r do 5,54 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 14,1% r/r do 10,53 mld zł w okresie czterech miesięcy br.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1,99 mld zł, co oznacza spadek o 6,8% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,08% na koniec marca br. (wobec 14,89% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 15,68% (wobec 13,56% rok wcześniej).

>>> Czytaj też: Klienci banków zszokowani ustawą o ziemi. "Problem jest gigantyczny"