Po referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, niezależnie od wyników, spodziewać się można silnej reakcji rynków na aktywach ryzykownych. Wyceny akcji na polskiej giełdzie są coraz bardziej atrakcyjne i do końca roku stopy zwrotu mogą być dodatnie - ocenia Piotr Bień, wiceprezes TFI PZU.