OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) przyrzeczoną umowę zakupu 6,1 mln akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), stanowiących 50% w kapitale zakładowym i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość transakcji to 75 mln zł.

"Emitent informuje, że sfinansował zakup od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności środkami uzyskanymi z funduszu Innova AF II S.a r.l. (société a responsabilité limitée), spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu" – czytamy w komunikacie.

Do dnia zawarcia z PWPW przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji OPTeam posiadał 50% akcji w Polskich ePłatnościach, które uprawniały do 41,16% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Wczoraj OPTeam podał, że walne zgromadzenie PWPW wyraziło zgodę na zbycie na rzecz OPTeam łącznie 14,19 mln akcji, stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za kwotę 75 mln zł. Tym samym spełnił się warunek z przedwstępnej umowy.

Wcześniej spółka podała, że zawarła z PWPW aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży należących do PWPW akcji spółki Polskie ePłatności, który ustala łączną cenę sprzedaży za wszystkie akcje należące do PWPW na kwotę 75 mln zł. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.

Polskie ePłatności to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Firma została założona wspólnie przez OPTeam i PWPW.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)