"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 24 213 024 sztuk. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 15 sierpnia 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 23,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 8,67 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, Grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty Grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech Grupa prowadzi ponadto działalność usługową. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2015 r.

(ISBnews)