Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Lisner kontroli nad spółką Nordfish-Foodmark, podał Urząd.

"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Lisner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Lisner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad NordfishFoodmark Sp. z o.o. siedzibą w Charzynie" - czytamy w decyzji UOKiK.

Wniosek w tej sprawie wpłynął do Urzędu 7 marca.

Lisner należy do grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. kontrolowanej przez Theo Müller. Grupa kupującego jest międzynarodowym producentem przede wszystkim produktów mlecznych, jak również produktów gotowych do spożycia. W Polsce grupa kupującego (głównie poprzez Lisner) działa w sektorze produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rybnych. Jest obecna także na rynku produktów mlecznych.

Nordfish działa w sektorze przetwórstwa rybnego w Polsce oraz za granicą.