Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

iAlbatros Group

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w okresie od 22 sierpnia do 19 września włącznie. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony. "Nabywający zamierza uzyskać nie więcej niż 11,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poprzez nabycie nie więcej niż 1 384 083 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie minimalna liczba akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu nabywający zobowiązuje się je nabyć to 1 138 872 akcji stanowiących 9,77% głosów na walnym.

Admiral Boats

Admiral Boats dokonał zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii J, w ramach której podpisane zostały umowy objęcia akcji z 6 inwestorami, których przedmiotem było 13 760 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Łączna wartość nominalna emitowanych akcji serii J wyniosła 3 440 000 zł, podała spółka. >>>>

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,27 USD/baryłkę w lipcu 2016 r. wobec 7,09 USD/baryłkę w czerwcu i 6,79 USD/baryłkę w lipcu 2015 r., podała spółka. >>>>

IMS

Rada nadzorcza IMS wyraziła zgodę na zakup przez spółkę 2,9% kapitału zakładowego w Mood Factory od Patryka Wierniuka za 19 800 zł oraz zaproponowała członkom zarządu IMS odkup posiadanych przez nich udziałów Mood Factory, podała spółka. >>>>

Bioton

Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 8 sierpnia termin spełnienia ostatniego z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton >>>>

Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,48 mln zł w lipcu 2016 r., co oznacza wzrost o 47% w skali roku, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 89,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 57,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Kęty oczekuje dobrego III kw. 2016 r. i nie widzi zagrożenia dla realizacji budżetu na ten rok, poinformował członek zarządu Adam Piela.>>>>

W rewizji strategii do 2020 r. Grupa Kęty uwzględni większy rozwój segmentu systemów aluminiowych. Weźmie także pod uwagę politykę właścicieli w zakresie dywidendy, poinformował członek zarządu Adam Piela.>>>>

ABM Solid

ABM Solid podpisał z Nowak-Mosty umowę na wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych w ciągu obwodnicy miejscowości Czarnowąsy za 12,31 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 902,3 mln zł na koniec lipca 2016 r. (wobec 3 846,8 mln zł na koniec czerwca 2016 r.), poinformowała spółka. >>>>

LiveChat Software

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 312 firm w lipcu. Według stanu na 1 sierpnia, z jej rozwiązania korzystało 16 204 firm z ponad 140 krajów., podała spółka. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał umowy z Panattoni Development Europe dotyczące realizacji budynku z powierzchnią magazynową, produkcyjną, techniczną i biurowo-socjalną, wraz z łącznikiem w Polkowicach o wartości ponad 15 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska odnotował 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obr. 2016 r. (okres grudzień 2015 - maj 2016), podała spółka w raporcie. >>>>

Sfinks chce rozwijać markę Chłopskie Jadło, bierze też pod uwagę rozwój Wooka i nabywanie pojedynczych niesieciowych restauracji, poinformował prezes Sylwester Cacek. >>>>

Sfinks podtrzymuje prognozę wyników na 2016 r. Spółka podejmuje działania przeciwdziałające presjom kosztowym, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>>

Kleba Invest

Kleba Invest dokonał przydziału obligacji serii S w liczbie 1 581 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 1 581 000 zł, podała spółka. >>>>

Zobacz też rekomendacje

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lipcu br. 3,9 USD/b w porównaniu do 6 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu 2015 r. marża wynosiła 10,9 USD/b, podała spółka. >>>>

EMF

Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF) podjęła uchwałę w sprawie powołania Marka Ondrejki do zarządu spółki na prezesa, będącego dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym EMF od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. >>>>

Polimex-Mostostal

Naftoremont-Naftobudowa, należąca do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal, wykona prace w rafineriach Total w Antwerpii i PKN Orlen w Płocku za odpowiednio 16,2 mln zł i 9,8 mln zł, podał Polimex. >>>>

mBank

mBank chce pozyskać 0,5 mln nowych klientów z grupy wiekowej do 24 lat w ciągu pięciu lat, poinformował wiceprezes instytucji odpowiedzialny za detal Cezary Kocik. >>>>

Immofinanz

Immofinanz sfinalizował nabycie 25,69 mln akcji, stanowiących ok. 26%, CA Immobilien Anlagen AG od Terim Limited (Cypr) i czterech imiennych CA Immo od O1 Group Limited (Cypr), podała spółka. >>>>

InPost

InPost zawarł z Ruchem ugodę w celu zakończenia wszelkich sporów związanych z wykonywaniem i rozwiązaniem umowy o współpracy, na mocy której Inpost zapłaci na rzecz Ruchu bezwarunkowo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń 4,92 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

CBDNA

Fundusz Venture Inc. kupił 12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka.>>>>

Alior Bank, Bank BPH

Skorygowana cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank według stanu na 30 czerwca br. wynosi 1 159 645 000 zł, podał Alior. >>>>

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w lipcu 2016 roku wyniosły ok. 47,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 17,3%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2016 roku wyniosła około 321,0 mln zł i była wyższa o około 16,2% r/r. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii AN12, AN24 i DC12 o łącznej wartości nominalnej równej 6,06 mln zł, podała spółka.>>>>

Integer.pl

Integer.pl zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem swojej działalności, podała spółka. >>>>

Kredyt Inkaso

Należący do Waterland Private Equity WPEF VI Holding V B.V. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso, podał Urząd. >>>>

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia odwołała prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej na lata 2016-2021, podała spółka.>>>>