W Ministerstwie Finansów wzmocniono kompetencje Departamentu Systemu Podatkowego, w związku z wejściem w połowie lipca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - poinformował we wtorkowym komunikacie resort finansów.

Nowy DSP ma być "centrum kompetencyjnym" i ma skupiać zadania, które dotychczas były rozproszone w trzech innych departamentach - informuje MF.

"Departament SP będzie obsługiwał Ministra Finansów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i porozumień w zakresie ustalania cen transferowych. Ponadto Departament SP będzie wspomagał administrację podatkową co do jednolitości stosowania prawa podatkowego poprzez nadzór nad jednolitością wydawanych interpretacji podatkowych, w tym również w kontekście możliwości zastosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania" - głosi komunikat.

Reklama

MF informuje też, że w resorcie trwają prace nad powołaniem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której zadaniem będzie wydawanie opinii co do zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Rada ma być powołana do dnia 13 września 2016 r.

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania obowiązuje od 15 lipca br. Ma ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

Fiskus będzie mógł uznać, że dana czynność podatnika, np. transakcja, została podjęta przede wszystkim lub tylko i wyłącznie w celu obniżenia podatku. W takim wypadku podatek zostanie określony we właściwej wysokości.

Klauzula ma mieć zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekraczała w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł. Minister finansów ma wydawać tzw. opinie zabezpieczające, które mają gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania. Powołana ma zostać Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy dotyczące unikania opodatkowania. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele różnych instytucji.

Zastrzeżenia dotyczące klauzuli formułowali mniejsi przedsiębiorcy. m.in. ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zdaniem resortu finansów te obawy są nieuprawnione. "Ustawa bazuje na założeniu, że zachowania skutkujące zastosowaniem klauzuli leżą w zasięgu jedynie dużych przedsiębiorców (zwykle powiązanych kapitałowo i zarządczo z podmiotami zagranicznymi) oraz osób fizycznych dysponującymi dużymi dochodami" - zapewniono.

Według resortu konstruowanie i dokonywanie sztucznych czynności zmierzających do unikania opodatkowania wymaga znacznych zasobów finansowych i dostępu do wysoko wykwalifikowanej obsługi prawnej, niezbędnej do wykreowania i realizacji tego rodzaju czynności.

Ponadto, jak przekonywało MF, w ustawie zawarto szereg instrumentów dających ochronę przed nadużywaniem klauzuli. Resort wymienia: limit kwotowy korzyści podatkowej; wyłączną właściwość Ministra Finansów w sprawach klauzuli; wprowadzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania; możliwość skorygowania deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli; opinie zabezpieczające.