Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym. Największe wzrosty PKB w ujęciu kwartalnym zanotowano w Rumunii (1,5 proc.), na Węgrzech (1 proc.) oraz w Czechach, Polsce i na Słowacji (po 0,9 proc.). W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,6 proc. w strefie euro i o 1,8 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6 proc. wzrostu w tym ujęciu. Największym wzrostem PKB w ujęciu rocznym mogą się pochwalić Rumunia (5,9 proc.), Słowacja (3,7 proc.) Hiszpania (3,2 proc.), Szwecja i Polska (po 3,1 proc.) oraz Bułgaria (3 proc.).

Zmiana PKB w krajach Europy w 2kw2016

Źródło: Eurostat/ISB News