„Emitent informuje, iż tak Sąd Okręgowy w Łodzi jak i Sąd Okręgowy w Szczecinie nie są sądami właściwymi do rozpoznania przedmiotowego powództwa, jak również emitent podtrzymuje stanowisko […], iż wniesione powództwo jest niezasadne" – czytamy w komunikacie.

Spółka podawała wcześniej, że dysponuje środkami niezbędnymi do ewentualnego uregulowania ww. kwoty, uzyskawszy je od inwestora na podstawie faktury wystawionej zgodnie z obowiązującą umową z inwestorem. Powód natomiast, nie wystawiając spółce stosownej faktury, twierdzi, że spółka uzyskała te środki od inwestora bez podstawy prawnej, podawało wcześniej ZUE.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)