Bank poinformował dziś, że przeprowadził inwentaryzację posiadanej dokumentacji źródłowej dotyczącej środków trwałych w celu weryfikacji poprawności ich amortyzacji podatkowej. Wyniki tego procesu wykazały, że dla wybranych środków trwałych, głównie tych nabytych przed 2004 rokiem, udokumentowanie ich wartości początkowej może być trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

"W związku z tym, zarząd banku 25 października 2016 roku podjął decyzję o korekcie historycznej wartości odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych, które podlegały zaliczeniu przez bank do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęciu rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Spowoduje to obniżenie wyniku banku o kwotę 28,9 mln zł. Wartość ta zostanie odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym banku za III kwartał 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie bank jest w procesie przejmowania przez Alior Bank - fuzja prawna rozpocznie się na początku listopada. Aktywa razem BPH wyniosły 31,48 mld zł na koniec I półr. 2016 r.

(ISBnews)