"W związku z faktem, że Ciech Soda Polska S.A. (spółka zależna od emitenta) spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz uprawdopodobniły się szacunki związane z możliwością skorzystania z wyżej wymienionej ulgi, spółka Ciech Soda Polska S.A. rozpozna w wyniku III kwartału aktywo z tytułu odroczonego podatku" - czytamy w komunikacie.

Według spółki wysokość maksymalnego do rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku została ostrożnościowo pomniejszona o niepewność szacunków związanych z dostępnym limitem pomocy publicznej dla tzw. jednostkowego projektu inwestycyjnego i z tego względu wysokość rozpoznanego aktywa wynosi około 50 mln zł.

"Emitent szacuje, że wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto grupy Ciech za III kwartał wyniesie również około 50 mln zł"- czytamy dalej.

Jak podaje spółka w I kwartale tego roku grupa Ciech wygenerowała wynik netto na poziomie 102 238 tys. zł, w II kwartale było to odpowiednio 162 079 tys. zł.

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania nastąpi 14 listopada 2016 r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)