"Za stosunkowo niskim zyskiem netto, jakiego oczekujemy w IV kw. stoją, poza sezonowymi, dwa główne czynniki: wzrost wartości deprecjacji i amorytyzacji oraz spadek wartości skapitalizowanych odsetek w związku z włączenie kompleksowo odnowionej Elektrowni Prunerov do aktywów spółki" - powiedział wiceprezes Martin Novák, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo, spółka nie może liczyć na przychody z tytułu częściowego zwrotu podatku za uprawnienia do emisji CO2.

"Szacunek rocznego wyniku EBITDA został skorygowany do ok. 56 mld CZK, głównie ze względu na większy zakres wyłączeń bloków jądrowych w związku z uszkodzeniem turbiny w bloku 2 w Temelinie" - podano także.

W okresie I-III kw. br. CEZ odnotował 14,7 mld CZK zysku netto. Zysk netto skorygowany o zdarzenia nadzwyczajne wyniósł 16,7 mld CZK. Wynik EBITDA wyniósł 43,8 mld CZK.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)