O godz. 9.15 EUR/PLN jest na poziomie 4,336, USD/PLN na 3,900, a CHF/PLN na 4,012.

"Pierwszą reakcją na polskim rynku będą umiarkowane wzrosty rentowności obligacji i wystromienie krzywej (ryzyko kredytowe, niepewność). Można spodziewać się solidnych spadków na giełdzie oraz osłabienia złotego, który w momencie pisania tego tekstu jest niewiarygodnie mocny (=silny ruch jest możliwy po otwarciu rynków kasowych)" - napisali ekonomiści mBanku.

Początkowej nerwowej reakcji oczekują ekonomiści Banku Pekao.

"Prawdopodobne zwycięstwo Donalda Trumpa osłabiło złotego do 4,35/EUR. Oczekujemy wahań w tej okolicy w oczekiwaniu na kolejne doniesienia z USA. Długoterminowe obligacje skarbowe mogą nieznacznie tracić i następnie stabilizować się w kolejnych dniach. W dłuższym horyzoncie kluczowe dla inwestorów będą działania Fed i EBC" - napisali w komentarzu.

W środę odbędzie się konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Dyskusja towarzysząca projekcji inflacyjnej podczas dzisiejszego posiedzenia RPP może wyraźniej akcentować ryzyka dla wzrostu. Z tego powodu mogą się pojawić oczekiwania na spadki stóp procentowych, co powinno hamować wzrosty rentowności na długim końcu" - napisali ekonomiści mBanku.

Ekonomiści Banku Millennium uważają, że w obliczu amerykańskich wyborów konferencja RPP zejdzie na drugi plan.

"Ze względu na dominację czynników zewnętrznych na wycenie złotego kończące się dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie będzie miało znaczenia nawet w obliczu najnowszej projekcji inflacji i PKB" - napisali w komentarzu.

śr. wt. wt.
9.15 16.30 9.10
EUR/PLN 4,334 4,3341 4,331
USD/PLN 3,9083 3,9217 3,9159
CHF/PLN 4,0089 4,0229 4,0193
EUR/USD 1,1089 1,1052 1,106
OK1018 1,83 1,81 1,81
DS1021 2,55 2,51 2,49
DS0726 3,13 3,08 3,07