Zysk operacyjny wyniósł 519 mln zł wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła odpowiednio: 1 138 mln zł wobec 1 313 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 701 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 6 305 mln zł rok wcześniej.

Spółka szacowała wcześniej, że w III kw. jej skonsolidowany zysk netto będzie na poziomie 0,28 mld zł, a zysk EBITDA wyniesie 1,07 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł. Spółka podała również, że wyłączając odpisy, zysk netto grupy PGNiG wyniósł 0,35 mld zł, zysk EBITDA 1,13 mld zł przy 5,7 mld zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2016 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1 629 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 155 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 050 mln zł w porównaniu z 26 695 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2 127 mln zł wobec 1 763 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)